Krzysztof Życzyński

  • Start
  • Author: Krzysztof Życzyński

W dniu 23.11.2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny korzystny wyrok dla kredytobiorców – konsumentów

WAŻNY WYROK TSUE W SPRAWIE KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stale dąży do zapewnienia ochrony praw konsumentów. Szczególnie głośne stały się orzeczenia dotyczące kredytów indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego. Jednak swoje rozstrzygnięcia TSUE wydaje również na płaszczyźnie kredytów i pożyczek konsumenckich. W dniu 23.11.2023 r. zapadł kolejny prokonsumencki wyrok C-321/22. Trybunał w […]
Czytaj więcej

Czy ostatnie wyroki Sądu Najwyższego mają szansę wpłynąć negatywnie na orzeczenia sądowe w sprawach frankowych ? Oczywiście że nie !

WYROKAMI Z 19.09.2023 R. SĄD NAJWYŻSZY NAMIESZAŁ… ALE TYLKO W OPINII PUBLICZNEJ W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele spekulacji, że linia orzecznicza w sprawach frankowych może ulec zmianie. Same tytułu artykułów wskazywały, że kredytobiorcy powinni zacząć się bać. Wszystko za sprawą trzech wyroków Sądu Najwyższego z 19 września 2023 r. Trzyosobowy skład Izby […]
Czytaj więcej

Spłata kredytu w walucie obcej – to nie problem i trzeba działać

SPŁATA KREDYTU BEZPOŚREDNIO W WALUCIE OBCEJ – TO PROBLEM DLA BANKU A NIE DLA KREDYTOBIORCY – Posiadacze kredytów powiązanych z walutą, którzy od początku mieli możliwość spłacania swoich zobowiązań bezpośrednio w walucie obcej często uważają, że jest to powód który wyklucza lub znacznie utrudnia możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Nic bardziej mylnego… Już w tym momencie […]
Czytaj więcej

Przedsiębiorcy kwestionują umowy kredytowe – skala kwestią czasu

LINIA ORZECZNICZA KORZYSTNA W PRZYPADKU FRANKOWICZÓW POSIADAJĄCYCH STATUS PRZEDSIĘBIORCY Bogate orzecznictwo krajowe jak również rozstrzygnięcia TSUE spowodowały, że już nawet ponad 98 %  wyroków w sporach konsumentów z bankami są rozstrzygane na korzyść kredytobiorców.   Już niebawem kolejna grupa posiadaczy kredytów powiązanych z walutą obcą, powinna chętniej decydować się na dochodzenie swoich roszczeń. Przedsiębiorcy – […]
Czytaj więcej

Postępowanie sądowe a rozwód kredytobiorców

Rozwód kredytobiorców a wytoczenie powództwa w sprawie frankowej – Sąd Najwyższy zdecydował WSPÓŁUCZESTNICTWO KONIECZNE – NIEKONIECZNIE Druga połowa października przyniosła kolejną bardzo dobrą wiadomość dla kredytobiorców posiadających wadliwą umowę kredytową. Mianowicie, w dniu 19.10.2023 r. Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę w sprawie o sygnaturze III CZP 12/23. Zadaniem Sądu Najwyższego było rozpoznanie wniosku skierowanego przez […]
Czytaj więcej