Dane firmy

DSA Investment S.A.
Al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław

tel. 71/334 50 50
fax 71/334 50 51
e-mail: biuro@dsa.pl

NIP: 899-27-23-377
REGON: 021642423
KRS: 0000391830

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy;
Kapitał zakładowy:1.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

 

 

Napisz do nas

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności strony internetowej www.dsa.pl
i przyjmuję do wiadomości jej zapisy. Jednocześnie wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w  celu podjęcia kontaktu zwrotnego.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników