Sprawdź czy możesz odzyskać pieniądze lub spłacać mniej

kredyt GOTÓWKOWY lub FRANKOWY

ubezpieczenia majątkowe
Dlaczego

warto nam zaufać

Pracowitość

Podmioty z GK Votum zleciły bankom przygotowanie ponad 42 000 wniosków* o dokumentację kredytową

Skuteczność

Podmioty z GK Votum zleciły sporządzenie i wysłanie ponad 34 300 pozwów* do sądów

Zwycięstwo

Każdego dnia dobre wiadomości. GK Votum uzyskała łącznie ponad 15 000 wygranych spraw frankowych w I i II instancji*

Doświadczenie

18 lat doświadczenia Grupy VOTUM w prowadzeniu spraw z instytucjami finansowymi

* stan na dzień 30 września 2023 r.

SPRAWDŹ-franki

Konsument, który posiada kredyt gotówkowy zaciągnięty po 18.12.2011 może skorzystać z tak zwanej Sankcji Kredytu Darmowego. Jeżeli jego umowa zawiera zapisy lub jest wykonywana niezgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. konsument może uzyskać zwrot wszystkich poniesionych opłat (w tym prowizji, marży i zapłaconych odsetek) oraz zmniejszyć swoją ratę o wszystkie te koszty – spłaca więc tylko kwotę zaciągniętego kredytu.

Kredytobiorcy, którzy spłacili kredyt frankowy również mają szansę na unieważnienie zawartej kiedyś umowy kredytowej. Możliwość osiągnięcia sukcesu w takiej sprawie jest taka sama, jak w kredytach aktywnych. Konsument unieważniając taką umowę zyskuje nadwyżkę powyżej wpłacony przez niego kapitał. W praktyce oznacza to, że jeżeli Klient zaciągnął kredyt o równowartości 100.000 PLN, spłacił go i oddal w sumie 180.000 PLN to ma do zyskania 80.000 PLN. Dodatkową korzyścią są odsetki należne Klientowi.

Wielu kredytobiorców wciąż spłaca kredyt frankowy. Decydując się skorzystanie z naszych usług otrzymują wsparcie na każdym etapie postępowania, począwszy od złożenia reklamacji do banku, a na postępowaniu sądowym i wyegzekwowaniu roszczeń od banku kończąc.

Jest to możliwe dzięki współpracy podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Votum, której też jesteśmy częścią. Potwierdzają to liczby: do końca września 2023 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Votum zawarły blisko 50.000 umów z frankowiczami, a sądy ponad 15.000 razy orzekły na korzyść kredytobiorców.

Kontakt

Pomoc dla Frankowiczów i Złotówkowiczów

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę. Nie czekaj, wypełnij formularz już teraz!

na przetwarzanie danych i przesłanie na podany adres e-mail oferty DSA Investment S.A. zgodnie Polityką prywatności.
na przetwarzanie danych i na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą DSA Investment S.A. zgodnie z Polityką prywatności.
na przekazanie moich danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania) do Votum Finance Help S.A. (NIP: 8971684241) i Votum Consumer Care Sp. z o.o. (NIP: 8862924887) w celu przedstawienia możliwego zakresu pomocy. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego.

Adres siedziby

DSA Investment S.A. Al. Wiśniowa 47 53-126 Wrocław

Kontakt

biuro@dsa.pl

NIP: 899-27-23-377
REGON: 021642423
KRS: 0000391830

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN, wpłacony w całości.