Zawieszenie płatności rat na czas procesu

Pani Ewa nie czekała do zakończenia postępowania sądowego z wyrażeniem pozytywnej opinii na temat naszej pracy.

Po złożeniu wraz z pozwem wniosku o zawieszenie płatności rat na czas procesu Sąd wyraził zgodę na zabezpieczenie powództwa.

Warty zauważyć, że zawieszenie płatności rat nastąpiło jeszcze przed wyrokiem TSUE z 15 czerwca 2023 r.

Klienci podkreślają, że są bardzo zadowoleni ze współpracy z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Votum SA. Szczególnie za zaangażowanie i wsparcie ze strony Przedstawiciela DSA Investment SA Norberta Dworaka.

Czekamy teraz na pozytywne zakończenie postępowania sądowego.


 

Previous Post
Newer Post