Wzloty i upadki, czyli o kwartalnych stopach zwrotu

Dziś polecamy raport autorstwa Starszego Analityka Quercus TFI S.A., pana Tomasza Hońdo, CFA

Czas podsumować nie tylko cały miniony rok, ale też IV kwartał, jeśli chodzi o stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów. Podstawę stanowić będzie zestawienie zysków z różnych klas aktywów w poszczególnych kwartałach minionego roku.
Po bardzo dobrym III kwartale, w czwartym nasz rodzimy WIG dla odmiany dał najniższą stopę zwrotu spośród wszystkich analizowanych klas aktywów (+5,7% w III kwartale vs -6,3% w IV kwartale 2014 roku).
Co ciekawe dużo większą systematycznością wykazywały się akcje małych spółek. Tu niestety owa systematyczność polegała na niezmiennie ujemnych stopach zwrotu (-1,2% w III kwartale i -4,1% IV kwartale roku). Taka powtarzalność nie jest zresztą domeną wyłącznie ubiegłego roku – także w dalszej przeszłości trendy na rynku „maluchów” potrafiły być bardzo uporczywe. Miejmy nadzieję, że w optymistycznym scenariuszu indeks małych spółek będzie równie systematycznie z kwartału na kwartał powracał do łask.
Największą systematycznością, i to w przynoszeniu zysków a nie strat, pochwalić się mogły w minionym roku obligacje skarbowe. Indeks TBSP (indeks polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu) konsekwentnie co kwartał plasował się na drugim-trzecim miejscu rankingu (dając +2,6% w III kwartale i +2,0% w IV kwartale roku). Trzeba jednak pamiętać, że tak dobre wyniki to efekt wzrostu kursów obligacji będącego z kolei konsekwencją spadku stóp procentowych. Kiedy ten proces dobiegnie końca, tak pokaźne zyski będą nie do utrzymania.
Najważniejszym jednak chyba wnioskiem płynącym z naszego podsumowania jest potrzeba dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Uwzględnienie w nim różnych klas aktywów pozwala złagodzić skutki silnych wahań cen poszczególnych instrumentów.
Całość komentarza na stronie:
https://qnews.pl/pl/news/wzloty-i-upadki-czyli-o-kwartalnych-stopach-zwrotu

Previous Post
Newer Post