Wyrok TSUE: Frankowicze wygrywaja z bankami w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału!

  • Start
  • Aktualności
  • Wyrok TSUE: Frankowicze wygrywaja z bankami w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału!

Mamy to! Frankowicze mają kolejny powód do radości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu opowiedział sie po ich stronie!

TSUE w dniu 15 czerwca 2023 orzekł, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej z powodu nieuczciwych klauzul, bank może otrzymać jedynie zwrot rzeczywiście wypłaconych środków wraz z odsetkami od daty, w której kredytobiorca został wezwany do ich zwrotu. Natomiast konsument, oprócz zwrotu faktycznie zapłaconej sumy na rzecz banku wraz z odsetkami od daty wezwania do zwrotu, ma prawo zażądać zrekompensowania wszelkich szkód poniesionych wskutek nieuczciwego postępowania kredytodawcy.

Co ten wyrok oznacza dla banków?

Korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE spowoduje, że banki będą rezygnować z prowadzenia procesów przeciwko swoim Klientom w sprawie bezumownego korzystania z kapitału. Nawet jeśli mimo wszystko dojdzie do takich procesów, szanse na tryumf banków są niewielkie.

Świetne wiadomości dla frankowiczów – wkrótce lawina nowych pozwów?

Według prawników korzystne dla frankowiczów orzeczenie TSUE zmobilizuje wielu do tej pory wielu niezdecydowanych konsumentów do działania w postaci skierowania sprawy na drogę sądową. Zwłaszcza tych frankowiczów, którzy obawiali się „zemsty” banków w postaci roszczeń odwetowych po wytoczeniu własnego powództwa.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny potwierdza, że ochrona Konsumentów jest najwyższą wartością w prawie europejskim. Nad interesem kredytobiorców nie może dominować interes potężnych instytucji finansowych takich jak banki. TSUE orzekł, że banki nie mogą czerpać profitów z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania.

 

Previous Post
Newer Post