Wygrana frankowiczów z mBank SA

Wygrana frankowiczów z mBank SA

Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2008 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w maju 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA na kwotę 160.145,82 zł.

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Poznaniu 31 lipca 2020 r. (sygn. akt I C 1437/20). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 17 lutego 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 160.145,82zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.434,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z mBank SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że pracownik banku przekonywał kredytobiorców, że umowa kredytu we frankach jest bezpieczna, z uwagi na stabilność tej waluty. Ponadto przedstawiona symulacja rat była dla nich bardzo korzystna. Jednocześnie Klienci nie mieli możliwości zapoznania się wcześniej z treścią umowy, ani negocjowania jej warunków. Co istotne, kredytobiorcy wiedzieli, że wysokość rat zależy od kursu franka, ale nie wiedzieli, jaka będzie ich ostateczna wysokość i całkowity koszt kredytu. Zdaniem sądu, zawierając umowę kredytu, konsumenci powinni mieć jasność, co do wysokości własnych zobowiązań, w tym co do salda zadłużenia. Jego zdaniem pozwany bank nie sprostał również ciążącemu na nim obowiązkowi wykazania, iż przedstawił kredytobiorcom w sposób pełny i rzetelny informacje o pełnym ryzyku kursowym. Dlatego Sąd Okręgowy ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA stała się faktem.

Previous Post
Newer Post