Wygrana frankowiczów z BOŚ SA

Wygrana frankowiczów z BOŚ SA

Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą we wrześniu 2008 r. z BOŚ SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w lipcu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z BOŚ SA na kwotę 171.736,79 zł

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Katowicach 28 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I C 800/20). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 12 maja 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  •  171.736,79zł tytułem nienależnego świadczenia,
  •  6.434,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z BOŚ SA – opinia Klientów

W związku z tym, że na drogę sądową decyduje się co raz więcej kredytobiorców, banki otrzymują masowe ilości wniosków o udostępnienie dokumentacji kredytowej. Standardowo Klienci potrzebują umowy kredytowej i aneksów, które zazwyczaj są w ich posiadaniu. Natomiast muszą uzyskać również zaświadczenie z historią spłaty rat. Bywają sytuacje, w których banki stwarzają pewne problemy w tym zakresie. Niestety tak właśnie było w tytułowej sprawie.

Na początku prowadzenia sprawy złożyliśmy do Banku Ochrony Środowiska SA wniosek przygotowany przez Votum Robin Lawyers SA. Z uwagi na brak odpowiedzi po upływie około 45 dni, skontaktowaliśmy się z bankiemPracownik BOŚ wskazał, że wniosek nie wpłynął, pomimo tego, że posiadaliśmy potwierdzenie odbioru. Dzięki reklamacji przygotowanej przez naszego pełnomocnika, uzyskaliśmy niezbędne dokumenty.

Po zgromadzeniu dokumentacji kredytowej specjaliści z Zespołu Szacowania Roszczeń Votum Robin Lawyers SA dokonali wyliczenia wysokości żądań. Na tej podstawie prawnicy wystosowali reklamację do banku. Kiedy postępowanie polubowne zostało wyczerpane, sprawa znalazła swój finał w sądzie. Po niecałych 9 miesiącach frankowicze cieszyli się z wygranej z BOŚ. Ale zanim do tego doszło, nie obyło się bez perturbacji na sali sądowej.

Oczywiście nasz pełnomocnik z kancelarii z GK VOTUM bardzo dobrze nasz przygotował. Ale byliśmy negatywnie zaskoczeni postawą prawnika reprezentującego Bank Ochrony Środowiska. W naszej ocenie pełnomocnik banku zachowywał się nieprofesjonalnie. Próbował podważać przedstawione dokumenty i nasze zeznania. Na szczęście byliśmy przygotowania na tego rodzaju zagrania, zmierzające do wybicia nas z rytmu. Jak widać po wyniku sprawy, na nic się to zdało.

Poprzedni post
Kolejny Post