Władze DSA Investment S.A.

Zarząd Spółki

Rozwiązania zaproponowane przez zarząd
DSA Investment S.A.
to najkorzystniejsze formy oszczędzania i pomnażania środków.

KRZYSZTOF ROSNER

Prezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży
Od początku kariery zawodowej związany z DSA Financial Group S.A., w ramach której funkcjonuje DSA Investment S.A. Od stycznia 2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

RADOSŁAW PĘCHERZEWSKI

Wiceprezes Zarządu
Menedżer, praktyk, specjalista w zakresie rekrutacji i budowy efektywnych zespołów sprzedażowych. Z Grupą Kapitałową Votum S.A. związany od 2005 roku. Członek Rady Nadzorczej Votum Robin Lawyers S.A. oraz Prezes Polskiej Izby Pośredników i Doradców Odszkodowawczych.

MAGDALENA OPAŁKO

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Absolwentka rachunkowości i auditingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z DSA związana od 2006 roku.

KINGA TUSZKIEWICZ

Członek Zarządu
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W styczniu 2019 r. została Członkiem Zarządu DSA Investment SA oraz dyrektorem sprzedaży ubezpieczeń grupowych, komunikacyjnych oraz majątkowych.

KATARZYNA JÓŹWIAK

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Z Grupą Kapiałową Votum związana od 2013 roku. Od 2017 pełni obowiązki Dyrektora Regionalnego w strukturach DSA Investment S.A., a w 2022 objęła stanowisko Dyrektora Operacyjnego. W czerwcu 2023 powołana na stanowisko Członka Zarządu.

KRZYSZTOF ŻYCZYŃSKI

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rekrutacji
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz uzyskał kwalifikacje do wykonywania zawodu Mediatora. Z grupą Kapitałową Votum związany jest od 2012 roku. W kwietniu 2022 awansował na stanowisko Dyrektora Sprzedaży w DSA Investment S.A. W czerwcu 2023 powołany na stanowisko Członka Zarządu.
Władze DSA Investment S.A.

RADA NADZORCZA

ANDRZEJ DADEŁŁO

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Multimilioner, biznesmen, podróżnik, filantrop, historyk, ekonomista. Jest założycielem i głównym akcjonariuszem firmy DSA Financial Group SA. Jest i był członkiem kilkudziesięciu rad nadzorczych. Jest również głównym akcjonariuszem klubów sportowych: piłkarskiej Miedzi Legnica i szachowej Polonii Wrocław.

BARTŁOMIEJ KRUPA

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Prezes VOTUM S.A. oraz Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.

KACPER JANKOWSKI

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Grupą Kapitałową VOTUM związany od 2010 roku. Obecnie Prezes Zarzadu Spółki VOTUM Robin Lawyers S.A. oraz Wiceprezes Zarządu Spółki Votum S.A.

Zapraszamy do lektury