zawieszenie spłaty rat

  • Start
  • Tag: zawieszenie spłaty rat

Wyrok TSUE: Frankowicze mogą zawiesić spłatę rat na czas procesu.

  Co za dzień dla frankowiczów! To juz dziś drugi korzystny dla konsumentów wyrok TSUE, bowiem oprócz rozstrzygniecia w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału, Trybunał wypowiedział sie  również w kwestii zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu (sygn. C-287/22) Sprawa oznaczona sygnaturą C-287/22 dotyczy zawieszenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez konkretnych klientów w Getin […]
Read more