zabezpieczenie spłaty rat

  • Start
  • Tag: zabezpieczenie spłaty rat

Ugody frankowe a stałe oprocentowanie

Czerwcowe stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące tzw. ryzyka przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową, istotnie zmienia sytuację prawno-ekonomiczną kredytobiorców, którzy skorzystali w ostatnich miesiącach z produktów bankowych, opartych na okresowo stałym oprocentowaniu. Warto w tym miejscu wskazać, że jednym z takich rozwiązań bankowych, proponowanych kredytobiorcom, jest ugoda w tzw. […]
Czytaj więcej

Zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego z bankiem

Kredytobiorca wchodząc w spór z bankiem, może podjąć działania procesowe, mające na celu udowodnienie, że w posiadanej przez niego umowie kredytowej, znajdują się postanowienia niedozwolone, m.in. w zakresie klauzuli przeliczeniowej do waluty obcej. Wówczas oprócz żądania zwrotu świadczeń dotąd spełnionych przez niego na podstawie takiej umowy kredytu (za okres poprzedzający złożenie pozwu do sądu), kredytobiorca może dochodzić także […]
Czytaj więcej