wyrok TSUE

Waloryzacja kapitału – czy jest się czego obawiać?

WALORYZACJA KAPITAŁU – CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ ? Ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca tego roku miały wyraźny przekaz, że przedsiębiorca, którego sąd przyłapał na stosowaniu nieuczciwych zapisów umownych, nie może z tej nieuczciwości czerpać zysku. Następstwem tego jest potwierdzony fakt, że banki nie mają prawa żądać opłat związanych z tzw. bezumownym […]
Czytaj więcej

Ugody frankowe a stałe oprocentowanie

Czerwcowe stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące tzw. ryzyka przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową, istotnie zmienia sytuację prawno-ekonomiczną kredytobiorców, którzy skorzystali w ostatnich miesiącach z produktów bankowych, opartych na okresowo stałym oprocentowaniu. Warto w tym miejscu wskazać, że jednym z takich rozwiązań bankowych, proponowanych kredytobiorcom, jest ugoda w tzw. […]
Czytaj więcej

Zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego z bankiem

Kredytobiorca wchodząc w spór z bankiem, może podjąć działania procesowe, mające na celu udowodnienie, że w posiadanej przez niego umowie kredytowej, znajdują się postanowienia niedozwolone, m.in. w zakresie klauzuli przeliczeniowej do waluty obcej. Wówczas oprócz żądania zwrotu świadczeń dotąd spełnionych przez niego na podstawie takiej umowy kredytu (za okres poprzedzający złożenie pozwu do sądu), kredytobiorca może dochodzić także […]
Czytaj więcej

Sąd czy ugoda z bankiem? Dowiedz się, dlaczego osoby z kredytami we frankach powinny postawić na proces sądowy, zwłaszcza w świetle ostatnich wyroków TSUE!

Historycznie patrząc, to z perspektywy interesów Konsumentów w sporach z sektorem bankowym, można wyróżnić cztery niezwykle ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: C-570/21 z 8 czerwca 2023 r., C-520/21 z 15 czerwca 2023 r., C-287/22 również z 15 czerwca 2023 r., i fundamentalny C-260/18 z 3 października 2019 r. które istotnie zmieniły obraz sporów sądowych, […]
Czytaj więcej
wyższe stopy procentowe szwajcarski bank narodowy

Stopy procentowe w Szwajcarii na najwyższym poziomie od 2008 roku

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15.06.2023 r. spowodowały radość wśród Frankowiczów, ponieważ obie decyzje okazały się korzystne dla kredytobiorców. Zgodnie z postanowieniami TSUE banki nie mogą domagać się od osób posiadających kredyty CHF wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, z kolei kredytobiorcy otrzymali możliwość zwracania się do banków z kolejnymi roszczeniami. Ponadto TSUE dał Frankowiczom […]
Czytaj więcej

Wyrok TSUE: Frankowicze mogą zawiesić spłatę rat na czas procesu.

  Co za dzień dla frankowiczów! To juz dziś drugi korzystny dla konsumentów wyrok TSUE, bowiem oprócz rozstrzygniecia w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału, Trybunał wypowiedział sie  również w kwestii zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu (sygn. C-287/22) Sprawa oznaczona sygnaturą C-287/22 dotyczy zawieszenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez konkretnych klientów w Getin […]
Czytaj więcej

Wyrok TSUE: Frankowicze wygrywaja z bankami w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału!

Mamy to! Frankowicze mają kolejny powód do radości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu opowiedział sie po ich stronie! TSUE w dniu 15 czerwca 2023 orzekł, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej z powodu nieuczciwych klauzul, bank może otrzymać jedynie zwrot rzeczywiście wypłaconych środków wraz z odsetkami od daty, w której kredytobiorca został wezwany do […]
Czytaj więcej

Wyrok TSUE z dnia 8. czerwca 2023 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ogłoszony w czwartek, 8 czerwca 2023 roku, ma istotne znaczenie dla wielu Kredytobiorców oraz sędziów zajmujących się sprawami dotyczącymi kredytów frankowych. Główną treścią tego wyroku jest stwierdzenie, że w przypadku mieszanego kredytu powiązanego z walutą obcą, cel gospodarczy nie może przeważać. TSUE podkreślił, że definicja „konsumenta” zgodnie z dyrektywą dotyczącą […]
Czytaj więcej

Orzeczenie TSUE korzystne dla frankowiczów

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok ws. kredytów frankowych. TSUE orzekł m.in., że: w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do CHF, nieuczciwe klauzule dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi prawo UE nie wyklucza możliwości unieważnienia umów  kredytów we frankach szwajcarskich, konsument musi mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną przed […]
Czytaj więcej