ugoda czy sąd

Sąd czy ugoda z bankiem? Dowiedz się, dlaczego osoby z kredytami we frankach powinny postawić na proces sądowy, zwłaszcza w świetle ostatnich wyroków TSUE!

Historycznie patrząc, to z perspektywy interesów Konsumentów w sporach z sektorem bankowym, można wyróżnić cztery niezwykle ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: C-570/21 z 8 czerwca 2023 r., C-520/21 z 15 czerwca 2023 r., C-287/22 również z 15 czerwca 2023 r., i fundamentalny C-260/18 z 3 października 2019 r. które istotnie zmieniły obraz sporów sądowych, […]
Czytaj więcej