psychologia inwestowania

  • Start
  • Tag: psychologia inwestowania

Dlaczego nie zarabiamy na giełdzie tyle, ile byśmy chcieli?

Wiele ekonomicznych teorii opiera się na założeniu, że człowiek jest istotą racjonalną, która podejmując zawsze „na chłodno” swoje decyzje, dąży do maksymalizacji korzyści ekonomicznych. W rzeczywistości jednak w każdej dziedzinie życia, w tym również w kwestiach finansowych, na nasze zachowania znaczący wpływ mają emocje. Notowaniami giełdowymi sterują często strach i chciwość, czego efektem mogą być […]
Read more

Nastroje inwestorów a perspektywy rynku

Na początek trochę teorii – czym jest Indeks Nastrojów Inwestorów Od 2011 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (największa tego typu organizacja w Polsce) prowadzi cykliczne badanie, którego efektem jest Indeks Nastrojów Inwestorów. INI wskazuje udział byków (inwestorów, którzy uważają, że rynek będzie wzrastał w ciągu kolejnych 6 miesięcy), niedźwiedzi (inwestorów, którzy spodziewają się spadków na giełdzie […]
Read more