pomockredytobiorcom

  • Start
  • Tag: pomockredytobiorcom

TSUE ponownie na „NIE” dla zarzutu zatrzymania

W dniu 08 maja 2024 r. zapadł korzystny dla Frankowiczów wyrok w sprawie C-424/22. Trybunał Sprawiedliwości kolejny raz rozstrzygał kwestie zarzutu zatrzymania. Stanowisko jest zgodne z wcześniejszym wyrokiem z 14 grudnia 2023 r. ( C-28/22).  Orzeczono, że: „uwzględnienie zarzutu zatrzymania przez banki, jest niezgodne z Dyrektywą 93/13 w przypadku jak uniemożliwia ono konsumentowi otrzymanie należnych […]
Read more

Waloryzacja kapitału – kolejne postanowienie TSUE korzystne dla Frankowiczów

TSUE wypowiedział się po raz czwarty banki nie mogą żądać waloryzacji kapitału Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu o sygnaturze akt C-488/23 z dnia 12 stycznia 2024 r. wypowiedział się ponownie w  sprawie kredytów waloryzowanych do waluty obcej. W wyroku TSUE jednoznacznie potwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytu hipotecznego, banki nie mają uprawnienia by domagać […]
Read more

TSUE broni Frankowiczów w postępowaniu egzekucyjnym

Korzystny wyrok TSUE dla Frankowiczów nawet dla tych z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym Dnia 18 stycznia 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie C-531/22, dotyczącej kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. W wyroku tym TSUE podkreślił, że sąd nadzorujący postępowanie egzekucyjne ma uprawnienie do samodzielnego badania nieprawidłowości w umowach kredytowych. Istota sprawy C-531/22 Sprawa […]
Read more

Rok 2024 pod znakiem Sankcji Kredytu Darmowego

Rok 2024 pod znakiem Sankcji Kredytu Darmowego Coraz więcej Kredytobiorców posiadających kredyt gotówkowy decyduje się na postępowanie sądowe. Tak samo jak Frankowicze liczą na „darmowy kredyt”, a to wszystko za sprawą stosowania nieuczciwych warunków umownych. Czy możliwe jest, aby skala pozwów „Złotówkowiczów” odpowiadała ilości spraw kierowanych przez „Kredytobiorców frankowych”? Eksperci wskazują, że może ich być […]
Read more

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO (SKD). Co oznacza i w jakich przypadkach można ją zastosować?

Banki udzielają kredytów zgodnie z obowiązującym prawem, które w ich przypadku obejmuje przede wszystkim ustawę o prawie bankowym, a także uwzględnia przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, o kredycie hipotecznym czy ustawy Kodeks cywilny. Natomiast sam kredyt jest świadczeniem odpłatnym i podobnie w tym zakresie funkcjonuje również pożyczka udzielana przez instytucje pozabankowe. W momencie gdy konsument […]
Read more