pomoc frankowiczom

  • Start
  • Tag: pomoc frankowiczom

Waloryzacja kapitału – czy jest się czego obawiać?

WALORYZACJA KAPITAŁU – CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ ? Ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca tego roku miały wyraźny przekaz, że przedsiębiorca, którego sąd przyłapał na stosowaniu nieuczciwych zapisów umownych, nie może z tej nieuczciwości czerpać zysku. Następstwem tego jest potwierdzony fakt, że banki nie mają prawa żądać opłat związanych z tzw. bezumownym […]
Czytaj więcej

STAWIAMY NA ROZWÓJ! Działania rekrutacyjne DSA Investment S.A. w I półroczu 2023 r.

Rekrutacja 2023 – konsekwentne działanie przynosi oczekiwane wyniki W okresie od stycznia do lipca spółka DSA Investment pozyskała ponad 440 nowych Współpracowników oraz 40 Konsultantów do realizowanego projektu pomocy kredytobiorcom, poszkodowanym przez nieuczciwe działania banków. Dewiza „Pomagaj i Zarabiaj” już drugi rok z rzędu, dynamicznie napędza rozwój całej Grupy Kapitałowej Votum i w drugim półroczu 2023 […]
Czytaj więcej

Ugody frankowe a stałe oprocentowanie

Czerwcowe stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące tzw. ryzyka przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową, istotnie zmienia sytuację prawno-ekonomiczną kredytobiorców, którzy skorzystali w ostatnich miesiącach z produktów bankowych, opartych na okresowo stałym oprocentowaniu. Warto w tym miejscu wskazać, że jednym z takich rozwiązań bankowych, proponowanych kredytobiorcom, jest ugoda w tzw. […]
Czytaj więcej

Zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego z bankiem

Kredytobiorca wchodząc w spór z bankiem, może podjąć działania procesowe, mające na celu udowodnienie, że w posiadanej przez niego umowie kredytowej, znajdują się postanowienia niedozwolone, m.in. w zakresie klauzuli przeliczeniowej do waluty obcej. Wówczas oprócz żądania zwrotu świadczeń dotąd spełnionych przez niego na podstawie takiej umowy kredytu (za okres poprzedzający złożenie pozwu do sądu), kredytobiorca może dochodzić także […]
Czytaj więcej

Sąd czy ugoda z bankiem? Dowiedz się, dlaczego osoby z kredytami we frankach powinny postawić na proces sądowy, zwłaszcza w świetle ostatnich wyroków TSUE!

Historycznie patrząc, to z perspektywy interesów Konsumentów w sporach z sektorem bankowym, można wyróżnić cztery niezwykle ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: C-570/21 z 8 czerwca 2023 r., C-520/21 z 15 czerwca 2023 r., C-287/22 również z 15 czerwca 2023 r., i fundamentalny C-260/18 z 3 października 2019 r. które istotnie zmieniły obraz sporów sądowych, […]
Czytaj więcej

Wyrok TSUE: Frankowicze mogą zawiesić spłatę rat na czas procesu.

  Co za dzień dla frankowiczów! To juz dziś drugi korzystny dla konsumentów wyrok TSUE, bowiem oprócz rozstrzygniecia w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału, Trybunał wypowiedział sie  również w kwestii zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu (sygn. C-287/22) Sprawa oznaczona sygnaturą C-287/22 dotyczy zawieszenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez konkretnych klientów w Getin […]
Czytaj więcej

3 ważne dla frankowiczów wyroki TSUE w czerwcu

Czerwiec był bardzo intensywnym miesiącem dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich W ciągu tego miesiąca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał aż trzy wyroki, które w pełni poparły Kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane lub denominowane w walucie obcej. Czego dokładnie wspomniane wyroki dotyczyły? W jednym z trzech wyroków, TSUE w dniu 8 czerwca 2023 r., […]
Czytaj więcej

Wyrok TSUE: Frankowicze wygrywaja z bankami w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału!

Mamy to! Frankowicze mają kolejny powód do radości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu opowiedział sie po ich stronie! TSUE w dniu 15 czerwca 2023 orzekł, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej z powodu nieuczciwych klauzul, bank może otrzymać jedynie zwrot rzeczywiście wypłaconych środków wraz z odsetkami od daty, w której kredytobiorca został wezwany do […]
Czytaj więcej

Orzeczenie TSUE korzystne dla frankowiczów

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok ws. kredytów frankowych. TSUE orzekł m.in., że: w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do CHF, nieuczciwe klauzule dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi prawo UE nie wyklucza możliwości unieważnienia umów  kredytów we frankach szwajcarskich, konsument musi mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną przed […]
Czytaj więcej