ochrona prawna

Wyrok TSUE z dnia 8. czerwca 2023 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ogłoszony w czwartek, 8 czerwca 2023 roku, ma istotne znaczenie dla wielu Kredytobiorców oraz sędziów zajmujących się sprawami dotyczącymi kredytów frankowych. Główną treścią tego wyroku jest stwierdzenie, że w przypadku mieszanego kredytu powiązanego z walutą obcą, cel gospodarczy nie może przeważać. TSUE podkreślił, że definicja „konsumenta” zgodnie z dyrektywą dotyczącą […]
Read more