kredyty frankowe

  • Start
  • Tag: kredyty frankowe

Waloryzacja kapitału – czy jest się czego obawiać?

WALORYZACJA KAPITAŁU – CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ ? Ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca tego roku miały wyraźny przekaz, że przedsiębiorca, którego sąd przyłapał na stosowaniu nieuczciwych zapisów umownych, nie może z tej nieuczciwości czerpać zysku. Następstwem tego jest potwierdzony fakt, że banki nie mają prawa żądać opłat związanych z tzw. bezumownym […]
Czytaj więcej

Ugody frankowe a stałe oprocentowanie

Czerwcowe stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące tzw. ryzyka przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową, istotnie zmienia sytuację prawno-ekonomiczną kredytobiorców, którzy skorzystali w ostatnich miesiącach z produktów bankowych, opartych na okresowo stałym oprocentowaniu. Warto w tym miejscu wskazać, że jednym z takich rozwiązań bankowych, proponowanych kredytobiorcom, jest ugoda w tzw. […]
Czytaj więcej

Zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego z bankiem

Kredytobiorca wchodząc w spór z bankiem, może podjąć działania procesowe, mające na celu udowodnienie, że w posiadanej przez niego umowie kredytowej, znajdują się postanowienia niedozwolone, m.in. w zakresie klauzuli przeliczeniowej do waluty obcej. Wówczas oprócz żądania zwrotu świadczeń dotąd spełnionych przez niego na podstawie takiej umowy kredytu (za okres poprzedzający złożenie pozwu do sądu), kredytobiorca może dochodzić także […]
Czytaj więcej

Sąd czy ugoda z bankiem? Dowiedz się, dlaczego osoby z kredytami we frankach powinny postawić na proces sądowy, zwłaszcza w świetle ostatnich wyroków TSUE!

Historycznie patrząc, to z perspektywy interesów Konsumentów w sporach z sektorem bankowym, można wyróżnić cztery niezwykle ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: C-570/21 z 8 czerwca 2023 r., C-520/21 z 15 czerwca 2023 r., C-287/22 również z 15 czerwca 2023 r., i fundamentalny C-260/18 z 3 października 2019 r. które istotnie zmieniły obraz sporów sądowych, […]
Czytaj więcej