kredyt

Kredytobiorcy gotówkowi byłego Getin Noble Bank mogą skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w dniu 30.09.2022 r. rozpoczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A., który znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ponadto zostały spełnione trzy przesłanki, które zmusiły daną instytucję do podjęcia konkretnych działań: Zagrożenie upadłością. Brak możliwości podjęcia odpowiednich działań by zapobiec upadkowi. Konieczność zachowania stabilności sektora finansowego i tym samym […]
Read more

Najważniejsze wyroki TSUE w 2023 roku w sprawach bankowych – Konsumenci mają z czego korzystać

Rok 2023 odznaczył się dużą aktywnością orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sporach kredytobiorców z bankami. Instytucja ta wydała istotne orzeczenia – wszystkie prokonsumenckie. Warto w skrócie przypomnieć jakie najważniejsze kwestie zostały poruszone i rozstrzygnięte przez TSUE w ubiegłym roku. I półrocze 2023 r. 08 czerwca 2023 r. C-570/21 – status konsumenta Sądy krajowe w […]
Read more

Kredyt z odroczoną spłatą części należności tzw. „Alicja”

 Tanie rozwiązanie finansowe na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności ? Kredyt „Alicja” – czyli kolejna umowa z krainy abuzywnych rozwiązań banków Kredyty „Alicja” to produkt finansowy, który pojawił się na polskim rynku kredytowym w latach 90. XX wieku, konkretnie w latach 1995-1999. Był on oferowany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA (PKO […]
Read more

Waloryzacja kapitału – kolejne postanowienie TSUE korzystne dla Frankowiczów

TSUE wypowiedział się po raz czwarty banki nie mogą żądać waloryzacji kapitału Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu o sygnaturze akt C-488/23 z dnia 12 stycznia 2024 r. wypowiedział się ponownie w  sprawie kredytów waloryzowanych do waluty obcej. W wyroku TSUE jednoznacznie potwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytu hipotecznego, banki nie mają uprawnienia by domagać […]
Read more

TSUE broni Frankowiczów w postępowaniu egzekucyjnym

Korzystny wyrok TSUE dla Frankowiczów nawet dla tych z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym Dnia 18 stycznia 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie C-531/22, dotyczącej kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. W wyroku tym TSUE podkreślił, że sąd nadzorujący postępowanie egzekucyjne ma uprawnienie do samodzielnego badania nieprawidłowości w umowach kredytowych. Istota sprawy C-531/22 Sprawa […]
Read more

Rok 2024 pod znakiem Sankcji Kredytu Darmowego

Rok 2024 pod znakiem Sankcji Kredytu Darmowego Coraz więcej Kredytobiorców posiadających kredyt gotówkowy decyduje się na postępowanie sądowe. Tak samo jak Frankowicze liczą na „darmowy kredyt”, a to wszystko za sprawą stosowania nieuczciwych warunków umownych. Czy możliwe jest, aby skala pozwów „Złotówkowiczów” odpowiadała ilości spraw kierowanych przez „Kredytobiorców frankowych”? Eksperci wskazują, że może ich być […]
Read more

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO (SKD). Co oznacza i w jakich przypadkach można ją zastosować?

Banki udzielają kredytów zgodnie z obowiązującym prawem, które w ich przypadku obejmuje przede wszystkim ustawę o prawie bankowym, a także uwzględnia przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, o kredycie hipotecznym czy ustawy Kodeks cywilny. Natomiast sam kredyt jest świadczeniem odpłatnym i podobnie w tym zakresie funkcjonuje również pożyczka udzielana przez instytucje pozabankowe. W momencie gdy konsument […]
Read more