banki

mBank: najpierw ich frankowicze a teraz złotówkowicze mają o co walczyć w sądzie

mBankkrytykuje Kredytobiorców którzy mają rację W ostatnich latach mBank bardzo mocno zasłynął w mediach za sprawą wypowiedzi swojego prezesa w kontekście spraw frankowych. Pan C. Stypułkowski jawnie krytykował i nadal krytykuje postawę kredytobiorców posiadających zobowiązania waloryzowane do waluty obcej twierdząc, że szukają oni jedynie pretekstu by zyskać darmowy kredyt. Bardzo często podkreślał on, że roszczenia […]
Read more

PKO BP i kredyty gotówkowe – abuzywna działalność historią naznaczona

PKO BP problem z mentalnym nastawieniem do Kredytobiorcy Powszechna Kasa Oszczędności jest największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Z początku funkcjonował on jako bank państwowy, a od roku 2000 stanowi jednoosobową spółkę akcyjną skarbu państwa. Od 2004 r akcje PKO BP S.A. notowane są na GPW (Giełdzie Papierów Wartościowych). Z  uwagi na fakt, iż PKO BP […]
Read more

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka: zobowiązania gotówkowe do podważenia ?

SKOK na Twoją kasę Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka stanowi instytucję finansową spoza sektora bankowego. Choć nie jest bankiem, jej asortyment produktów jest zbliżony do tego, co oferują tradycyjne banki. SKOK podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i od 2013 r. środki klientów są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Warto również nadmienić, że ta instytucja […]
Read more

TSUE ponownie na „NIE” dla zarzutu zatrzymania

W dniu 08 maja 2024 r. zapadł korzystny dla Frankowiczów wyrok w sprawie C-424/22. Trybunał Sprawiedliwości kolejny raz rozstrzygał kwestie zarzutu zatrzymania. Stanowisko jest zgodne z wcześniejszym wyrokiem z 14 grudnia 2023 r. ( C-28/22).  Orzeczono, że: „uwzględnienie zarzutu zatrzymania przez banki, jest niezgodne z Dyrektywą 93/13 w przypadku jak uniemożliwia ono konsumentowi otrzymanie należnych […]
Read more

Alior Bank a Sankcja Kredytu Darmowego – kredyty gotówkowe pod lupą

Alior Bank nieprzychylny dla swoich klientów W październiku 2023 r. Grupa Kapitałowa Votum otworzyła się na nową grupę klientów i od tego czasu świadczy pomoc kredytobiorcom gotówkowym. Zainteresowanie nowym produktem dotyczącym możliwości skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego jest duże, a wśród zainteresowanych kredytobiorców znajdują się osoby posiadające umowę kredytową udzieloną m.in. przez Alior Banku. Obecnie […]
Read more

Nest Bank – czyli ile faktycznie kosztuje Cię Twój kredyt gotówkowy?

Współczesny sektor finansowy jest nieodłącznie związany z kredytami i pożyczkami, które pełnią istotną rolę w finansowaniu różnorodnych przedsięwzięć i potrzeb konsumenckich. Jednakże, jednym z aspektów, który budzi zarówno zainteresowanie jak i kontrowersje, jest prowizja za udzielenie kredytu – opłata, którą banki i instytucje finansowe pobierają za przyznanie kredytu. Pojęcie prowizji za udzielenie kredytu odnosi się […]
Read more

Uchwała Sądu Najwyższego korzystna dla Frankowiczów

BARDZO WAŻNA UCHWAŁA FRANKOWASĄD NAJWYŻSZY OSTATECZNIE WYJAŚNIŁ WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI W dniu 25 kwietnia 2024 roku nastąpiło jednoznacznie i wymowne poparcie dotychczasowego orzecznictwa, jakie pojawiło się w sporach na linii kredytobiorcy – banki w sprawach związanych z kredytami waloryzowanymi do waluty obcej (m.in. CHF, USD, EUR). W styczniu 2021 r. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zawnioskowała […]
Read more

Kredytobiorcy gotówkowi byłego Getin Noble Bank mogą skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w dniu 30.09.2022 r. rozpoczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A., który znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ponadto zostały spełnione trzy przesłanki, które zmusiły daną instytucję do podjęcia konkretnych działań: Zagrożenie upadłością. Brak możliwości podjęcia odpowiednich działań by zapobiec upadkowi. Konieczność zachowania stabilności sektora finansowego i tym samym […]
Read more

Najważniejsze wyroki TSUE w 2023 roku w sprawach bankowych – Konsumenci mają z czego korzystać

Rok 2023 odznaczył się dużą aktywnością orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sporach kredytobiorców z bankami. Instytucja ta wydała istotne orzeczenia – wszystkie prokonsumenckie. Warto w skrócie przypomnieć jakie najważniejsze kwestie zostały poruszone i rozstrzygnięte przez TSUE w ubiegłym roku. I półrocze 2023 r. 08 czerwca 2023 r. C-570/21 – status konsumenta Sądy krajowe w […]
Read more

Kredyt z odroczoną spłatą części należności tzw. „Alicja”

 Tanie rozwiązanie finansowe na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności ? Kredyt „Alicja” – czyli kolejna umowa z krainy abuzywnych rozwiązań banków Kredyty „Alicja” to produkt finansowy, który pojawił się na polskim rynku kredytowym w latach 90. XX wieku, konkretnie w latach 1995-1999. Był on oferowany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA (PKO […]
Read more