Strach ma wielkie oczy

W ostatnich miesiącach dało się odczuć powiew strachu na rynkach spowodowany kryzysem politycznym na Ukrainie oraz zaangażowaniem Rosji w ten konflikt. Wielotygodniowe protesty, użycie siły na Majdanie, aneksja Krymu przez Rosję, a w końcu aktywność separatystów we wschodnich obwodach Ukrainy spowodowały niepewność co do zachowania inwestorów względem instrumentów notowanych w tej części Europy. Strach ma jednak wielkie oczy, a rynki bardzo szybko zdyskontowały niepewność i odnalazły minima, które stały się dobrą okazją do powiększania portfela, a jednocześnie punktem odbicia notowań.
Na fali konfliktu ukraińskiego traciła zarówno rosyjska giełda jak i rosyjska waluta. Flagowym dla tych wydarzeń wydaje się być indeks RTS – indeks rosyjskich spółek notowanych na giełdzie w Moskwie, obliczany w dolarach. Po zanotowaniu w okresie od początku roku do połowy marca spadku o 26% oraz – w efekcie – ponad czteroletniego minimum na poziomie 1 062, indeks odrobił straty i obecnie znajduje się na poziomach z przełomu roku 2013/2014, tj. ok. 1 370.
Silne spadki spowodowane emocjonalnymi zachowania inwestorów okazały się korzystne dla oszczędzających w sposób regularny, ponieważ pozwoliły na zainwestowanie środków z miesięcznych składek poniżej średniej ceny instrumentów. Szkoda, że indeksy odbiły tak szybko, nie dając szansy na bardziej znaczące powiększenie portfela przy niższych wycenach. Rosyjskie akcje nadal wyceniane są z dużym dyskontem w stosunku do giełd światowych – nawet trzykrotnie niżej niż na przykład akcje amerykańskie. Tak niskie wyceny są rekompensatą za utrzymujące się w tej części Europy ryzyko polityczne.
W rekomendowanym przez DSA Investment SA portfelu wysoki udział (20%) ma fundusz AXA Europe Emerging posiadający dużą ekspozycję na rosyjski rynek. Ww. fundusz, podobnie jak rosyjski indeks, zanotował spore spadki w pierwszym kwartale tego roku. Obecnie, dając trzymiesięczną stopę zwrotu wynoszącą 14,84%[1], pozytywnie przekłada się na skuteczność rekomendowanego portfela.
[1] Źródło: http://axa.pl/oferta-indywidualna/inwestycje/plany-inwestycyjne/notowania-ufk/fundusz-ufk/axa-europe-emerging-68/; 30 czerwca 2014 roku

Previous Post
Newer Post