Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka: zobowiązania gotówkowe do podważenia ?

  • Start
  • Aktualności
  • Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka: zobowiązania gotówkowe do podważenia ?
SKOK na Twoją kasę

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka stanowi instytucję finansową spoza sektora bankowego. Choć nie jest bankiem, jej asortyment produktów jest zbliżony do tego, co oferują tradycyjne banki. SKOK podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i od 2013 r. środki klientów są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Warto również nadmienić, że ta instytucja finansowa jest zobowiązana do przestrzegania zapisów ustawy o Kredycie Konsumenckim z 18.12.2011 r.

SKOK im. Stefczyka powstała w 1993 roku w następstwie przemian ustrojowych, jako wsparcie finansowe dla Polaków. Kasy spółdzielcze zyskały popularność jako alternatywa dla lichwiarzy, umożliwiając bezpieczne oszczędzanie i pożyczanie. W celu skorzystania z oferty SKOK należy dokonać rejestracji jako Członek Kasy.

Misją Kasy Stefczyka jest zapewnienie dostępu do usług finansowych szerokiemu spektrum klientów, włączając w to osoby, które nie uzyskały wsparcia przez banki z powodu braku zdolności kredytowej.

Czy faktycznie SKOK spełnia swoją misję?

Nie da się ukryć,  że oferta kredytowa SKOK Stefczyka skierowana jest do osób posiadających niską zdolność kredytową. GK Votum dokonała analizy wielu wzorców umownych tej instytucji. Co do zasady SKOK oferowała kredyty gotówkowe „długoterminowe”. Najczęściej pojawiają się kredytu zawierane na okres 10 lat. Nawet stosunkowo niska kwota kredytu – np. 15.000 zł, była rozkładana na 120 rat. Tym samym kredytobiorca miał możliwość regulowania zadłużenia w postaci niskich rat, ale jednocześnie musiał być świadomy, że co do zasady im dłuższy jest okres kredytowania tym wyższy jest koszt kredytu w postaci odsetek.

SKOK Stefczyka za swoją usługę (skierowaną do osób o niskiej zdolności kredytowej), nie omieszkał pobierać prowizji za udzielenie kredytu o dość wygórowanej wysokości. Średnio sama prowizja stanowiła ok 20 % kwoty udzielonego kredytu. Zdarzało się i to dość często, że dodatkowo SKOK zobowiązywał kredytobiorcę do zawierania umów ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie kredytu. Koszt zabezpieczenia, co do zasady był kredytowany.

Przykład:

Kształtowanie się kosztów kredytu na przykładzie umów jednego z naszych klientów.

1. kredytu o wartości: 124 000,00 zł – kwota prowizji: 9 796,00 zł         
koszt zabezpieczenia: 16 057,23 zł

2. kredytu o wartości: 183 987,21  zł – kwota prowizji: 11 241,62 zł   
koszt zabezpieczenia: 12 941,92 zł

Wzorce umowne z nieprzejrzystymi zapisami.

Umowy SKOK Stefczyka są bardzo nietransparentne. Instytucja ta do 2016 r. udostępniała klientom wzorce umowne, gdzie kredytobiorca nie miał możliwości zorientowania się, jaka kwota zostanie udostępniona mu do swobodnej dyspozycji i nie było konkretnie określone w jaki sposób mają być opłacone koszty związane z kredytem np. prowizja czy koszt ubezpieczenia. Dopiero po uzyskaniu szczegółowego zaświadczenia, uwidocznione były często stosowane naruszenia przez tę instytucje finansową. Mianowicie: SKOK zaliczył kredytowane koszty do pojęcia całkowitej kwoty kredytu i tym samym naliczał od nich odsetki.

Wzorce umowne wprowadzone od 2016 r. miały w swojej treści wyodrębnioną kwotę udzielonego kredytu i całkowitą kwotę kredytu. Jasno było wskazane, że całkowita kwota kredytu nie obejmuje kredytowanych kosztów. Jednak taka kosmetyka zapisów umownych nie przyczyniła się do zmiany dotychczasowej praktyki SKOK w kontekście naliczania odsetek.

SKOK Stefczyka nie spełnia zatem swojej podstawowej misji. Zamiast wspierać kredytobiorców, którzy zapewne otrzymali wiele odmów finansowania w bankach, czerpie z nich dodatkowe korzyści.

Jest podstawa by powołać się na SKD

W związku z tym, iż instytucje finansowe w bardzo zawoalowany sposób próbowały obejść przepisy prawa, kredytobiorca często nie ma świadomości, że z jego umową jest „coś nie tak”.  Dlatego też, warto skorzystać z usług ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenie w obszarze podobnych spraw i powierzyć im analizę umowy.

Oferta Grupy Kapitałowej Votum obejmuje m.in. gruntowną analizę umów kredytowych lub pożyczek, wykrywanie potencjalnych naruszeń ustawy o kredycie konsumenckim oraz asystowanie klientom w korzystaniu z przysługujących im benefitów poprzez procesy przedsądowe i sądowe.

Dla każdego klienta podejmujemy podejście spersonalizowane, dlatego też przyporządkujemy ci dedykowanego doradcę, który skonsultuje się z tobą, aby wybrać najlepsze dla ciebie rozwiązanie. Zapewniamy również darmową analizę twojej umowy kredytowej lub umowy pożyczki.

Anna Wróblewska

Anna Wróblewska

Koordynator ds. Rozwoju Projektu i Sprzedaży

Previous Post
Newer Post