WIG

Styczeń, 2014

Warszawski Indeks Giełdowy – najstarszy indeks na warszawskim parkiecie, obliczany od 16 kwietnia 1991 roku, tj. od pierwszego dnia funkcjonowania GPW. Obejmuje on wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW – zarówno polskie, jak i zagraniczne – które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach (kryteria procentu i wartości akcji w wolnym obrocie). Jest to indeks typu dochodowego, co oznacza, że przy wyliczaniu jego wartości uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Stanowi więc wskazanie, ile w przybliżeniu można było na giełdzie zarobić (lub stracić).

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników