Stopa zwrotu

Październik, 2014

Stopa zwrotu – procentowa zmiana wartości inwestycji w określonym czasie, inaczej mówiąc jest to wyrażona w procentach relacja wartości danej inwestycji do wartości poniesionego nominalnego nakładu inwestycyjnego.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników