Ryzyko

Styczeń, 2014

Językowo: niebezpieczeństwo, że coś zdarzy się w inny od oczekiwanego sposób; w prawie: możliwość pojawienia się szkody; w inwestowaniu: prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się stratą. Zwykle im większe potencjalne zyski, tym większe ryzyko. W inwestowaniu wyróżnia się wiele rodzajów ryzyk, w tym ryzyka związane z otoczeniem makro i mikroekonomicznym, ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstwa, specyfiki instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji etc.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników