Minimum

Listopad, 2014

Minimum – najmniejszy element danego zbioru uporządkowanego, w nomenklaturze giełdowej – najniższe notowanie (najniższa cena) w określonym odcinku czasu, punkt zmiany kierunku kształtowania się cen

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników