Korekta

Październik, 2014

Korekta – krótkotrwała zmiana kierunku kursów (spadek cen w trendzie wzrostowym lub wzrost cen w trendzie spadkowym).

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników