Inwestowanie

Styczeń, 2014

Proces występujący w gospodarce, jest nim wszelka działalność polegająca na odłożeniu w czasie konsumpcji, rezygnacja przez osobę posiadającą kapitał z bieżących korzyści na rzecz uzyskania dodatkowych zysków w przyszłości

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników