GPW

Styczeń, 2014

GPW czyli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – działająca od 16 kwietnia 1991 roku instytucja, która jako jedyna w Polsce zapewnia oficjalny obrót papierami wartościowymi oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi. Obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników