Giełda

Styczeń, 2014

Forma wyspecjalizowanego rynku, na którym w ustalonym miejscu i czasie organizowane są podporządkowane określonym regułom spotkania handlowe (obecnie w formie wirtualnej za pośrednictwem informatycznych systemów transakcyjnych) osób zamierzających zawrzeć transakcje kupna-sprzedaży ściśle określonych obowiązującym regulaminem (czyli notowanych na tej giełdzie) instrumentów finansowych bądź towarów.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników