FTSE100

Październik, 2014

FTSE100 to indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Indeks obejmuje 100 największych spółek.Spółki wchodzące w skład indeksu stanowią około 80% kapitalizacji giełdy LSE.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników