Bessa

Styczeń, 2014

Inaczej rynek niedźwiedzia – długotrwały spadek kursu giełdowego papierów wartościowych i surowców notowanych na giełdzie.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników