Akcje

Styczeń, 2014

Akcja to papier wartościowy uosobniający udział w kapitale przedsiębiorstwa (spółki akcyjnej) oraz ogół praw i obowiązków zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym, wynikających z faktu posiadania części przedsiębiorstwa

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników