Pomoc Złotówkowiczom

Votum Finance Help – OFERTA

Pomoc złotówkowiczom

z kredytem

Pomagamy kredytobiorcom i pożyczkobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w złotówkach. Votum Finance Help dla Ciebie dokładnie oszacuje roszczenia, jakie Ci przysługują np. w kwestii unieważnienia Twojej umowy kredytowej zawartej w złowówkach. Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu przedsądowym i sądowym.

W przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy, pomożemy Ci w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz danych z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Wypełnij Formularz

Kontakt z nami

Wypełnij formularz i zamów rozmowę z naszym konsultantem.

Wysyłka dokumentów

Otrzymasz dokładne wytyczne, jakich dokumentów potrzebujemy do przeprowadzenia analizy.

Analizujemy umowę

Sprawdzimy zapisy Twojej umowy z bankiem i możliwość dochodzenia roszczeń.

Rozwiązania

Jeśli Twoja umowa zawiera zapisy niedozwolone, przygotujemy dla Ciebie dedykowane rozwiązanie.

Czy masz

Kredyt z klauzulą zmiennego oprocentowania?

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Czy wiesz, że umowa może zawierać zapisy niedozwolone? Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE!

Przeanalizujemy i wyliczymy roszczenia, które Ci przysługują od banku.

Czy masz

Kredyt z odroczoną spłatą części należności?

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach zawarty w latach 1995-1999? Nie czekaj dłużej, napisz do nas. BEZPŁATNIE sprawdzimy Twoją umowę!

Nawet, gdy Twój kredyt już jest spłacony, możesz mieć szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. 

Gwarancje

Co otrzymasz od

Votum Finance Help?

 • pomożemy skompletować niezbędną dokumentację,
 • w przypadku odmowy wydania dokumentacji przez Bank lub wydania jej w niepełnym zakresie, przygotujemy Klientowi reklamację,
 • w przypadku odmowy wydania przez Bank dokumentacji po złożonej uprzednio reklamacji, przygotujemy oraz złożymy skargę do Rzecznika
  Finansowego.

Oszacujemy i sprecyzujemy przysługujące roszczenia o unieważnienie umowy.

Na podstawie dokumentacji określimy przysługujące Klientowi roszczenia z tytułu zastosowania przez Bank niedozwolonych postanowień
umownych, w oparciu o:

 • ustalenie sumy kwot pobranych przez Bank tytułem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (nieważność),
 • rzeczywisty okres spłaty,
 • parametry finansowe wynikające z umowy kredytu/pożyczki,
 • uwzględnienie zmienności oprocentowania, zgodnie z treścią umowy kredytowej/pożyczki
 • uwzględnienie całkowitej lub częściowej spłaty kredytu/pożyczki przed terminem spłaty określonym w umowie kredytu/pożyczki.

Zapewnimy reprezentację w postępowaniu przedsądowym i sądowym – w obu instancjach.

 • w oparciu o oszacowane roszczenia przeprowadzi postępowanie przedsądowe, poprzez wystąpienie w imieniu Klienta z reklamacją do Banku,
 • w przypadku nieuwzględnienia roszczeń w postępowaniu przedsądowym przez Bank, zapewni ich dochodzenie na drodze postępowania
  sądowego w obu instancjach przez pełnomocnika procesowego, tj. adwokata lub radcę prawnego,
 • sformułujemy roszczenie o zapłatę i stwierdzenie nieważności umowy kredytu/pożyczki z odroczonym terminem płatności,
 • sformułujemy roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie i zwrot opłat sądowych.

W przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy, pomożemy w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz danych z Biura Informacji Kredytowej.

 

W przypadku złożenia przez Bank skargi kasacyjnej, zapewnimy reprezentację Klienta przez pełnomocnika procesowego, tj. adwokata lub radcę
prawnego przed Sądem Najwyższym,

 • jeżeli Bank będzie dochodził od Klienta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego
  na mocy umowy kredytu/pożyczki, w szczególności w przypadku uznania jej za nieważną, VOTUM Finance Help zobowiązuje się do powzięcia
  czynności zmierzających do wykazania bezzasadności roszczeń,
 • zapewniamy Klientowi dostęp do informacji o przebiegu wykonania Umowy poprzez konto elektroniczne udostępnione za pośrednictwem strony
  internetowej Portal Klienta dostępny 24h/7.

Zawsze masz dostęp do:

Twoja rata kredytu jest poza skalą?

BEZPŁATNIE

przeanalizujemy Twoją umowę kredytową. Sprawdź, czy możemy Ci pomóc.
Sprawdź