Sąd czy ugoda z bankiem? Dowiedz się, dlaczego osoby z kredytami we frankach powinny postawić na proces sądowy, zwłaszcza w świetle ostatnich wyroków TSUE!

  • Start
  • Aktualności
  • Sąd czy ugoda z bankiem? Dowiedz się, dlaczego osoby z kredytami we frankach powinny postawić na proces sądowy, zwłaszcza w świetle ostatnich wyroków TSUE!

Historycznie patrząc, to z perspektywy interesów Konsumentów w sporach z sektorem bankowym, można wyróżnić cztery niezwykle ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

➡️ C-570/21 z 8 czerwca 2023 r.,

➡️ C-520/21 z 15 czerwca 2023 r.,

➡️ C-287/22 również z 15 czerwca 2023 r.,

➡️ i fundamentalny C-260/18 z 3 października 2019 r.

które istotnie zmieniły obraz sporów sądowych, przechylając szalę zwycięstwa zdecydowanie
na stronę Konsumentów, którzy nadal spłacają kredyt lub już zdążyli go spłacić ale też mogą uzyskać przed sądem, unieważnienie umowy zawartej z bankiem.

Po ostatnich czerwcowych rozstrzygnięciach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, banki szukają ratunku w ugodach, jakie stały się dla nich priorytetem, co widać po wzmożonej aktywności w nawiązywaniu kontaktu z Kredytobiorcami, którzy otrzymują nawet po kilka razy w miesiącu, wiadomości i telefony zachęcające do ich zawarcia.

Oczywiście, należy zauważyć, że po wielu latach batalii sądowych, w końcu pojawiły się pewne propozycje polubownego rozwiązania sporu. Jednak ważnym jest jasne podkreślenie, że obecne ugody nie stanowią żadnej alternatywy dla frankowiczów, zwłaszcza dla tych, którzy już zdecydowali się na dochodzenie swoich roszczeń od banku.

GDYBY NIE SUKCESY FRANKOWICZÓW W SĄDACH, UGODY BY NIE ISTNIAŁY

Statystyki sądowe dotyczące spraw frankowych osiągają coraz wyższe wartości. Wygrane frankowiczów stanowią już od 98 do 99% wszystkich rozpatrywanych spraw. W niektórych miesiącach, jak na przykład styczeń 2023 roku, sprawy prowadzone przez Votum zakończyły się 100% korzystnymi i prawomocnymi wyrokami. Tak jednomyślna linia orzecznicza nie pozostawia wątpliwości, że każdy kolejny proces sądowy staje się znaczącym obciążeniem finansowym dla banków.

Nie chodzi tu tylko o konieczność wypłacenia świadczeń pieniężnych kredytobiorcom po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej. W takim przypadku strony wzajemnie muszą sobie zwrócić wszystkie wpłacone raty i inne opłaty związane z kredytem, wraz z udzielonym przez bank kapitałem. Jednak oprócz tego, banki ponoszą dodatkowe koszty procesowe związane z przegranymi postępowaniami sądowymi.

ZAWARCIE UGODY NIE OZNANCZA, ŻE BANK PRZYZNAJE FRANKOWICZOWI RACJĘ

Chociaż ugody oferowane przez banki mogą sugerować pewne ustępstwa i kompromisy,
nie oznacza to automatycznie, że banki uznają swoją winę w sprawie kredytów we frankach. Ugody w obecnym kształcie, są niczym innym jak dobrze wykalkulowanym elementem strategii banków na rozwiązanie sporów z własnymi klientami i próbują przy tym wykazać, że jest to sposób bardziej efektywny i korzystny dla obu stron, zamiast prowadzenia długotrwałych procesów sądowych. Natomiast banki, decydując się na zawarcie ugody, przede wszystkim mogą uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przegranymi sprawami sądowymi oraz częściowo uniknąć mogą dalszego wzmacniania negatywnego wizerunku całego sektora bankowego w oczach konsumentów.

Warto podkreślić, że oprócz rozliczenia umowy kredytowej z tytułu jej nieważności, banki ponoszą też koszty procesu, zazwyczaj za obie instancje sądowe, które pokrywa strona przegrywająca zainicjowane postępowanie. Dochodzą do tego także koszty reprezentacji przez pełnomocnika, gdyż banki zazwyczaj korzystają z zewnętrznych kancelarii. Kiedy zsumujemy te wszystkie koszty, to mamy do czynienia z dodatkowymi kilkudziesięcioma tysiącami złotych, które banki tracą wskutek niekorzystnego dla nich orzecznictwa sądowego.

NIE MA WĄTPLIWOŚCI, ŻE PRAWOMOCNY WYROK SĄDOWY MOŻE PRZYNIEŚĆ WIĘKSZE KORZYŚCI NIŻ ZAWARCIE UGODY

W znacznej większości przypadków, ugoda polega na konwersji kredytu CHF na kredyt w PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym, oprocentowanym według stawki referencyjnego WIBOR.

Umorzenie części salda zadłużenia i przejście na wyżej oprocentowane raty, nie jest lepsze od wyroku sądowego i żadna ugoda nie zapewni frankowiczom takich korzyści, jak prawomocny wyrok w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Ważne jest zatem zrozumienie, że ugoda nie jest wyznacznikiem winy ani przyznania się do winy przez bank. Jest to raczej praktyczne rozwiązanie, mające na celu zakończenie sporu i zminimalizowanie dalszych ryzyk i kosztów jakie bank ponosi z tytułu prawomocnie przegranego postępowania sądowego.

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ PO RAZ KOLEJNY POTWIERDZIŁ, ŻE OCHRONA KONSUMENTÓW JEST NADRZĘDNĄ WARTOŚCIĄ W PRAWIE EUROPEJSKIM

Trybunał niezwykle wzmocnił siłę argumentów prawnych kredytobiorców, będących w sporze
z bankiem. W dniu 15 czerwca 2023 roku, TSUE w sprawie w sprawie o sygnaturze C-570/21 jednoznacznie wskazał, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu, bankom nie należą się inne dodatkowe roszczenia poza zwrotem udzielonego kapitału. Ponadto tego samego dnia TSUE w sprawie o sygnaturze C-287/22 potwierdził, że na czas trwania procesu, sąd powinien rozważyć zawieszenie płatność rat, jeżeli jest prawdopodobieństwo unieważnienia umowy kredytowej. Natomiast kilka dni wcześniej, czyli w dniu 8 czerwca 2023 roku, Trybunał w sprawie o sygnaturze: C-570/21, opowiedział się za szeroką definicją konsumenta i zwiększeniem ochrony prawnej Kredytobiorców w sporach z instytucjami rynku finansowego.

URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ RZECZNIK FINANSOWY

Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są krokiem w kierunku zmiany całej kultury bankowości, która w centrum powinna postawić konsumenta i jego prawa – ocenił Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel

Natomiast prezes UOKiK Tomasz Chróstny wyraźnie podkreślił, że banki muszą mieć świadomość tego, że powinny działać niezależnie oraz uczciwie i jakiekolwiek niedozwolone porozumienia, nie mogą mieć miejsca w umowach zawieranych z Kredytobiorcami.

WYROKI TSUE OSTATECZNIE ROZSTRZYGAJĄ WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI

Trybunał sprawił, że znika ryzyko przegrania procesu o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, a tym samym oferowane przez banki ugody w takim kształcie w jakim są obecnie, nie muszą być pierwszym wyborem, a doświadczenie naszych Klientów wskazuje, że w wielu przypadkach nie są wystarczająco atrakcyjne. Natomiast statystyka orzeczeń sądowych jest niezwykle wymowna
i korzystna dla Konsumentów.

NA CO MOŻESZ LICZYĆ W NASZEJ OFERCIE?

Zależy nam na Twojej wygranej z bankiem, dlatego nasza oferta dzieli się na wynagrodzenie wstępne oraz success fee, które pobierzemy tylko, jeśli uzyskasz prawomocne unieważnienie Twojej umowy z bankiem.  Chcemy, by nasi Klienci mieli pewność, że nam również zależy na wygranej sprawie!

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszej oferty, zostaw swoje dane. Nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie przeanalizuje Twoją umowę oraz przedstawi warunki finansowe. 

Poprowadzimy Twoją sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroku sądu, dzięki któremu Twoja umowa kredytu lub jej część zostanie unieważniona, a Ty odzyskasz nadpłacone raty. 

Dobierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku!

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego przydzielimy Ci Twojego osobistego doradcę, który skontaktuje się z Tobą, aby dobrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie oraz bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową.

 

Poprzedni post
Kolejny Post