Rekomendowany portfel inwestycyjny DSA przyniósł już ponad 70% zysku

DSA Investment S.A. rekomenduje swoim klientom portfel inwestycyjny, którego skład uzależniony jest od warunków rynkowych i wyników funduszy składowych. Od 2009 roku liczony jest także indeks wskazujący skuteczność inwestowania w rekomendowany portfel. Pomimo tego, że w analizowanym okresie polski rynek przeżył silne załamanie roku 2011, aktualnie stopa zwrotu z rekomendowanego portfela przekracza 70%. Stanowi to bardzo dobry wynik na tle innych form oszczędzania, szczególnie lokat bankowych.
Zarząd DSA Investment SA stale monitoruje rynek kapitałowy zarówno w Polsce, jak i za granicą, perspektywy jego poszczególnych gałęzi oraz wyniki funduszy AXA w celu rekomendowania składu portfela zapewniającego dalszy wzrost wartości środków przy jednoczesnym bezpieczeństwie inwestowania. Szczegółowe informacje dotyczące składu rekomendowanego portfela oraz stopy zwrotu z inwestycji są dostępne w comiesięcznym Biuletynie rozsyłanym do Klientów DSA Investment S.A.

Previous Post
Newer Post