Prawomocne stwierdzenie nieważności umowy Bank Millennium S.A.

Już po 8 miesiącach od złożenia pozwu, Sąd Okręgowy w Kielcach w dniu 31.05.2023 r. unieważnił umowę zawartą z Bankiem Millennium.

Państwo Katarzyna i Janusz  mogą być przykładem na to, że nawet w tak krótkim czasie można otrzymać pozytywne orzeczenie i uwolnić się od ciążącego zobowiązania.


Klienci wraz z Przedstawicielką DSA Investment S.A. Gabrielą Jamroż

 

Previous Post
Newer Post