Kredytobiorcy gotówkowi byłego Getin Noble Bank mogą skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego

  • Start
  • Aktualności
  • Kredytobiorcy gotówkowi byłego Getin Noble Bank mogą skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w dniu 30.09.2022 r. rozpoczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A., który znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ponadto zostały spełnione trzy przesłanki, które zmusiły daną instytucję do podjęcia konkretnych działań:

  1. Zagrożenie upadłością.
  2. Brak możliwości podjęcia odpowiednich działań by zapobiec upadkowi.
  3. Konieczność zachowania stabilności sektora finansowego i tym samym działanie w interesie publicznym.

Choć sytuacja związana z przymusową restrukturyzacją, to poważna okoliczność  wskazująca na upadek Getin Noble Banku, to wszystkie aktywne produkty na dzień 30 września 2022 roku, takie jak karty, kredyty, konta oszczędnościowe, osobiste i lokaty, a także konta firmowe i instytucjonalne, pozostały w obsłudze i to w sposób ciągły. Numery kont, dane dostępowe oraz hasła pozostały niezmienione. Obsługę przejął nowy podmiot czyli VeloBank S.A., jako bank pomostowy. Powstał on z inicjatywy 8 największych banków komercyjnych w Polsce we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. To nietypowe ale standardowe rozwiązanie, które zostało zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Podobne sytuacje miały już miejsce w przeszłości (ostatnio na początku stycznia 2021 roku, gdy Bank Pekao przejął Idea Bank w identycznej procedurze).

Kredyty gotówkowe Getin Bank pełne naruszeń

W mediach bardzo szeroko został opisany problem kredytobiorców frankowych, którzy zawarli swoje umowy z Getin Noble Bank. Zgodnie z decyzją BFG, kredyty powiązane z walutą obcą zostały wyłączone z przeniesienia. Sytuacja frankowiczów, którzy wytoczyli powództwo przeciwko bankowi mocno się skomplikowała.

W takiej niekomfortowej sytuacji nie znajdują się jednak kredytobiorcy gotówkowi. Mogą oni być spokojni o swoje ewentualne roszczenia, ponieważ ich kredyt VeloBank S.A.  przejął z pełną odpowiedzialnością. Oznacza to, że ewentualne powództwo można wytoczyć wobec tej instytucji finansowej.

Warto poddać analizie swoją umowę kredytową

Jak się okazuje, praktycznie wszystkie instytucje finansowe, nastawione na zwiększenie swojego zysku (pomimo obowiązywania w Polsce ustawy o kredycie konsumenckim z 12.05.2011 r.), zignorowały przepisy prawa. Umowy o kredyty gotówkowe są pełne naruszeń – w tym również umowy z Getin Noble Bank. Jeżeli faktycznie kredytobiorca zauważy nieprawidłowości, powołując się na wyżej wymienioną ustawę, może skorzystać z tzw. Sankcji Kredytu Darmowego.

Czym jest Sankcja Kredytu Darmowego

Sankcja Kredytu Darmowego jest swoistą karą dla instytucji finansowej. Jej zastosowanie prowadzi do wygaśnięcia roszczeń kredytodawcy względem konsumenta, dotyczących spłaty odsetek oraz innych związanych z kredytem kosztów. Co więcej, jeśli konsument już wcześniej uregulował na rzecz kredytodawcy odsetki i inne koszty związane z kredytem, posiada on prawo do wystąpienia z roszczeniem o zwrot tych wpłaconych kwot.

W przypadku kredytów gotówkowych udzielonych przez Getin Noble Bank, zobowiązanym do poniesienia ewentualnej odpowiedzialności za ich niezgodność z prawem jest VeloBank S.A.

Warto skorzystać z usług doświadczonego pełnomocnika

Dzięki sukcesom jakie osiągnęła Grupa Kapitałowa Votum w sporach z bankami, jesteśmy kompleksowo przygotowani aby pomóc klientom w dochodzeniu swoich praw i skorzystania z możliwości związanych z sankcją kredytu darmowego.

Oferta GK Votum obejmuje m.in. analizę umów kredytowych lub pożyczek, identyfikację ewentualnych naruszeń ustawy o kredycie konsumenckim oraz pomaganie klientom w skorzystaniu z przysługujących im korzyści na drodze postępowania przedsądowego i sądowego.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego przydzielimy Ci Twojego osobistego doradcę, który skontaktuje się z Tobą, aby dobrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie oraz zapewnimy bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej lub umowy o pożyczkę pozabankową.

Anna Wróblewska

Anna Wróblewska

Koordynator ds. Rozwoju Projektu i Sprzedaży

Previous Post
Newer Post