Kontakt

Pomoc dla Złotówkowiczów

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę. Nie czekaj, wypełnij formularz już teraz!

DSA Investment S.A. jest spółką należącą do Votum Group oraz wyłącznym dystrybutorem usługi: pomocy złotówkowiczom, świadczonej przez Votum Finance Help sp. z o.o.

NIP: 899-27-23-377
REGON: 021642423
KRS: 0000391830

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN, wpłacony w całości.