Wyrok TSUE: Frankowicze mogą zawiesić spłatę rat na czas procesu.

  • Start
  • Aktualności
  • Wyrok TSUE: Frankowicze mogą zawiesić spłatę rat na czas procesu.

 

Co za dzień dla frankowiczów! To juz dziś drugi korzystny dla konsumentów wyrok TSUE, bowiem oprócz rozstrzygniecia w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału, Trybunał wypowiedział sie  również w kwestii zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu (sygn. C-287/22)

Sprawa oznaczona sygnaturą C-287/22 dotyczy zawieszenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez konkretnych klientów w Getin Banku aż do czasu wydania prawomocnego wyroku w postępowaniu dotyczącym unieważnienia umowy, jednak ma znacznie szerszy kontekst, a wyrok TSUE obejmie wszystkich kredytobiorców posiadajacych kredyt hipoteczny i ujednolici orzecznictwo krajowych sądów. 

Wspomniani wyżej kredytobiorcy wnioskowali o unieważnienie umowy, i w związku z tym   wystapili  o zabezpieczenie roszczeń poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu do momentu wydania prawomocnego wyroku. Sąd rozpatrzył wniosek negatywnie a uzasadnieniem był brak spłaty nominalnej kwoty kredytu.

Teraz takie sytuacje mają być rozstrzygane na korzyść kredytobiorców.

Podsumowując, dzisiaj TSUE potwierdził prawo Frankowiczów do składania wniosków do sądu o zabezpieczenie w zakresie zawieszenia spłaty rat na czas  procesu.   

Co istotne, wg Trybunału takie zabezpieczenie wydaje się tym bardziej konieczne, gdy konsument ten wpłacił do banku kwotę wyższą od kwoty pożyczonej, jeszcze przed wszczęciem postępowania. Ale nie jest to warunek niezbędny.

Z pewnością skłoni to kolejnych Frankowiczów do podjęcia działań na drodze sądowej, zamiast decydować się na znacznie mniej korzystne ugody.

 

Poprzedni post
Kolejny Post