Dywersyfikacja potwierdza swoją skuteczność

Kwiecień, 2016

Jedna czwarta 2016 roku za nami. Jak w tym okresie radziły sobie poszczególne klasy aktywów oraz portfele zbudowane na ich podstawie, przedstawia w swoim artykule „I kwartał dużo lepszy dla urozmaiconych portfeli”  Tomasz Hońda, Starszy Analityk QUERCUS TFI SA.

https://qnews.pl/pl/news/i-kwarta%C5%82-du%C5%BCo-lepszy-dla-urozmaiconych-portfeli

Do najciekawszych – pod kątem inwestycji długoterminowych – należy analiza, która potwierdza skuteczność dywersyfikacji portfela jako sposobu zapewnienia sobie systematycznych, choć „wygładzonych” niezależnie od sytuacji na rynkach stóp zwrotu.

Zachęcamy do lektury!

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników