Wyroki TSUE

Waloryzacja kapitału – czy jest się czego obawiać?

WALORYZACJA KAPITAŁU – CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ ? Ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca tego roku miały wyraźny przekaz, że przedsiębiorca, którego sąd przyłapał na stosowaniu nieuczciwych zapisów umownych, nie może z tej nieuczciwości czerpać zysku. Następstwem tego jest potwierdzony fakt, że banki nie mają prawa żądać opłat związanych z tzw. bezumownym […]
Read more

Ugody frankowe a stałe oprocentowanie

Czerwcowe stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące tzw. ryzyka przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową, istotnie zmienia sytuację prawno-ekonomiczną kredytobiorców, którzy skorzystali w ostatnich miesiącach z produktów bankowych, opartych na okresowo stałym oprocentowaniu. Warto w tym miejscu wskazać, że jednym z takich rozwiązań bankowych, proponowanych kredytobiorcom, jest ugoda w tzw. […]
Read more

Wyrok TSUE: Frankowicze mogą zawiesić spłatę rat na czas procesu.

  Co za dzień dla frankowiczów! To juz dziś drugi korzystny dla konsumentów wyrok TSUE, bowiem oprócz rozstrzygniecia w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału, Trybunał wypowiedział sie  również w kwestii zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu (sygn. C-287/22) Sprawa oznaczona sygnaturą C-287/22 dotyczy zawieszenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez konkretnych klientów w Getin […]
Read more

3 ważne dla frankowiczów wyroki TSUE w czerwcu

Czerwiec był bardzo intensywnym miesiącem dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich W ciągu tego miesiąca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał aż trzy wyroki, które w pełni poparły Kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane lub denominowane w walucie obcej. Czego dokładnie wspomniane wyroki dotyczyły? W jednym z trzech wyroków, TSUE w dniu 8 czerwca 2023 r., […]
Read more

Wyrok TSUE: Frankowicze wygrywaja z bankami w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału!

Mamy to! Frankowicze mają kolejny powód do radości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu opowiedział sie po ich stronie! TSUE w dniu 15 czerwca 2023 orzekł, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej z powodu nieuczciwych klauzul, bank może otrzymać jedynie zwrot rzeczywiście wypłaconych środków wraz z odsetkami od daty, w której kredytobiorca został wezwany do […]
Read more

Wyrok TSUE z dnia 8. czerwca 2023 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ogłoszony w czwartek, 8 czerwca 2023 roku, ma istotne znaczenie dla wielu Kredytobiorców oraz sędziów zajmujących się sprawami dotyczącymi kredytów frankowych. Główną treścią tego wyroku jest stwierdzenie, że w przypadku mieszanego kredytu powiązanego z walutą obcą, cel gospodarczy nie może przeważać. TSUE podkreślił, że definicja „konsumenta” zgodnie z dyrektywą dotyczącą […]
Read more