Andrzej Dadełło o swoich inwestorskich doświadczeniach w Zakopanem

  • Start
  • Aktualności
  • Andrzej Dadełło o swoich inwestorskich doświadczeniach w Zakopanem

W dniach 21-23 listopada w Zakopanem odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jedna z największych w Polsce konferencji pod nazwą „Profesjonalny Inwestor”.
Motywem przewodnim spotkania była praktyka inwestowania, techniki i zasady inwestycji na giełdzie oraz przyszłość rynków kapitałowych.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Paweł Tamborski, który zaprezentował plany rozwoju GPW na najbliższe lata, przedstawiciele największych domów maklerskich w Polsce, w tym: CDM PeKaO S.A., DM BOŚ S.A., DM BZ WBK S.A., DM PKO BP, HFT Brokers DM, a także innych instytucji zajmujących istotne miejsce na polskim rynku kapitałowym.
Podczas konferencji można było wziąć udział w warsztatach tematycznych dotyczących analizy technicznej czy prowadzenia otwartej pozycji, a także skorzystać z możliwości bezpośredniej rozmowy z maklerami, doradcami czy zarządzającymi domów maklerskich, pionów inwestycyjnych banków oraz zarządami spółek notowanych na giełdzie przy licznych stoiskach rozstawionych w części konferencyjnej Hotelu Kasprowy.
a-dadello-zakopane-prof-inw
Jak zawsze najciekawszą dla uczestników częścią konferencji były spotkania z praktykami rynku, tj. wieloletnimi inwestorami, czy traderami. Jednym z zaproszonych przez organizatora do tej części prelegentów był Prezes Zarządu DSA Financial Group S.A. Andrzej Dadełło. W swoim wykładzie zatytułowanym „Skuteczność długoterminowego inwestowania w akcje” na przykładzie własnych inwestycji pokazał, jakich podstawowych zasad należy przestrzegać, aby inwestycje giełdowe przynosiły oczekiwane efekty. Wysoka frekwencja oraz liczne pytania po zakończeniu wykładu świadczyły o tym, że zarówno wynikająca z wieloletniego doświadczenia wiedza, jak i sposób jej przekazania spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem uczestników konferencji.
W ramach Forum Akcjonariatu wystąpił także Prezes Zarządu VOTUM S.A. Dariusz Czyż, który zaprezentował wyniki spółki oraz przedstawił jej plany na przyszłość i projekcje przyszłego rozwoju.
Po kliknięciu w poniższy obrazek można wysłuchać relacji audio z konferencji. Wystąpienie Andrzeja Dadełło zostało omówione od momentu 3:57 do 7:40
prof-inwest
 

Previous Post
Newer Post