Alior Bank a Sankcja Kredytu Darmowego – kredyty gotówkowe pod lupą

  • Start
  • Aktualności
  • Alior Bank a Sankcja Kredytu Darmowego – kredyty gotówkowe pod lupą
Alior Bank nieprzychylny dla swoich klientów

W październiku 2023 r. Grupa Kapitałowa Votum otworzyła się na nową grupę klientów i od tego czasu świadczy pomoc kredytobiorcom gotówkowym. Zainteresowanie nowym produktem dotyczącym możliwości skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego jest duże, a wśród zainteresowanych kredytobiorców znajdują się osoby posiadające umowę kredytową udzieloną m.in. przez Alior Banku.

Obecnie ponad 20 % prowadzonych przez Grupę Kapitałową Votum spraw związanych z Sankcją Kredytu Darmowego, dotyczy właśnie tego konkretnego banku. Jest to bardzo duży odsetek spraw biorąc pod uwagę fakt, że kredyty gotówkowe oferuje każdy bank działający w Polsce.

Najczęstsze naruszenia w umowach
Alior Bank

W Polsce od 18.12.2011 r. obowiązuje Ustawa o Kredycie Konsumenckim. W tym dokumencie zostały określone obowiązkowe paramenty, które powinny znaleźć się w każdej umowie kredytowej. Niedopełnienie obowiązku ustawowego przez kredytodawcę  może skutkować utratą dla niego zarobku (m.in. odsetek od kredytu).

art. 45 pkt 1 ustawy

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art 31–33, art. 33a i art 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Najczęstszym naruszeniem jaki pojawia się niemal we wszystkich wzorcach umownych Alior Banku jest fakt naliczania odsetek również od kredytowanych kosztów, a nie jedynie od całkowitej kwoty kredytu (czyli kwoty oddanej kredytobiorcy do swobodnej dyspozycji). Stosując takie naruszenie bank kreował dla siebie dodatkowy zysk.

Przykład

  • umowa z 26.05.2020 r.
  • Kwota udzielonego kredytu: 72 032,55 zł
  • Całkowita kwota kredytu: 53 397,00 zł
  • Prowizja banku: 18 635,55 zł

Klient zwrócił się do banku po 53 397,00 zł.

Bank za udzielenie kredytu pobrał prowizję w wysokości 18 635,55 zł i dodatkowo kredytując ten koszt, nalicza od niego oprocentowanie. W ostateczności okaże się, że klient zapłaci dużo wyższą prowizję.

Pytania prejudycjalne do TSUE

W marcu po raz kolejny polski sąd postanowił skierować pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytu konsumenckiego. Sprawa ta dotyczy właśnie umowy autorstwa wspomnianego wcześniej Alior Banku.

Sąd Okręgowy w Krakowie postanowił uzyskać stanowisko Trybunału i ustalić, czy praktyka banku jest sprzeczna z zapisami Dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23.04.2008 r. w zakresie:

  1. naliczania oprocentowania nie tylko od kwoty wypłaconej klientowi ale również od pozaodsetkowych kosztów (np. od prowizji)
  2. braku wskazania konkretnej informacji od jakiej faktycznie kwoty naliczane są odsetki

W związku z rosnącym zainteresowaniem kredytobiorców Sankcją Kredytu Darmowego, stanowisko TSUE może nabrać istotnego znaczenia, analogicznie jak miało to miejsce w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą (m.in. CHF, USD czy EUR).

Standardowa strategia Alior Bank – utrudnianie kredytobiorcy możliwości uzyskania dokumentacji

Alior Bank jest znany z tego, że bardzo często utrudnia swoim klientom uzyskanie dokumentacji bankowej. Taki proces standardowo trwa kilka miesięcy. Wnioski wysyłane pocztą tradycyjną do centrali banku pozostają bez odpowiedzi. Złożenie wniosku w oddziale też może być problematyczne, ponieważ pracownicy niejednokrotnie odmawiają przyjęcia wniosku klienta.

Czy kredytobiorca powinien się poddać?

Absolutnie nie, bo na to właśnie liczy bank. Działania Alior Banku podejmowane są w celu zniechęcenia kredytobiorcy w dochodzeniu swoich praw (zwłaszcza przed sądem).

Każda odmowa czy niewłaściwe działanie banku powinno być reklamowane. Warto brać przykład z kredytobiorców frankowych, którzy dzięki swojej determinacji w sporach na linii konsument- bank, wypracowali sobie dominująca pozycję, która po dziś dzień chroni ich interesy prawne i pomaga skutecznie dochodzić roszczeń w sądach.

Dodatkowo TSUE również popiera konsumentów. Zgodnie z Wyrokiem z 12 października 2023 r. C-326/22 każdy kredytobiorca ma prawo żądać od banku udostepnienia pełnej dokumentacji bankowej, a bank ma obowiązek jej wydania. Warto powoływać się na to orzeczenie w kontaktach z bankiem.

W sporach z bankiem rekomendujemy jednak, aby skorzystać z usług pełnomocnika, który ma doświadczenie w prowadzeniu analogicznych spraw o takim szczególnych charakterze. Na każdym etapie postępowania, będzie on w stanie zaproponować rozwiązania zmierzające do skutecznego wyegzekwowania od banku wydania wnioskowanych dokumentów i dalsze poprowadzenie sprawy w celu uzyskania należnego świadczenia.

Grupa Kapitałowa Votum zapewnia swoim klientom kompleksową opiekę. W lutym 2024 r. nasi specjaliści osobiście gościli u Rzecznika Finansowego w celu zgłoszenia nieprawidłowości w praktykach banków m. in. w zakresie pozyskiwania dokumentacji bankowej z Alior Banku. Grupa Kapitałowa Votum została zapewniona, że Rzecznik Finansowy podejmie odpowiednie działania na rzecz ochrony i realizacji praw kredytobiorców

Nasza oferta obejmuje m.in. analizę umów kredytowych lub pożyczek, identyfikację ewentualnych naruszeń ustawy o kredycie konsumenckim oraz pomaganie klientom w skorzystaniu z przysługujących im korzyści na drodze postępowania przedsądowego i sądowego.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego przydzielimy Ci Twojego osobistego doradcę, który skontaktuje się z Tobą, aby dobrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie oraz zapewnimy bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej lub umowy o pożyczkę pozabankową.

Anna Wróblewska

Anna Wróblewska

Koordynator ds. Rozwoju Projektu i Sprzedaży

Previous Post
Newer Post