Akcje VOTUM S.A. po 20 zł!

8 czerwca br. cena akcji VOTUM S.A. – spółki z Grupy Kapitałowej DSA,  w ciągu sesji osiągnęła psychologiczną granicę 20,00 zł za akcję. Oznacza to, że kapitalizacja spółki osiągnęła 240 mln złotych.
W dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca, odbędzie się WZ spółki, podczas którego akcjonariusze spółki zdecydują o podziale zysku z roku 2014. Zarząd rekomendował wypłatę 8,04 mln zł w formie dywidendy. Jeśli WZ przechyli się do propozycji zarządu, wypłata dla akcjonariuszy wyniesie 0,67 zł na akcję i będzie najwyższą w historii spółki. Wysoka dynamika wzrostu wyników spółki oraz wypłacana co roku dywidenda mogą być czynnikami dalszych wzrostów kursu akcji.

Previous Post
Newer Post