Miesiąc: czerwiec 2023

wyższe stopy procentowe szwajcarski bank narodowy

Stopy procentowe w Szwajcarii na najwyższym poziomie od 2008 roku

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15.06.2023 r. spowodowały radość wśród Frankowiczów, ponieważ obie decyzje okazały się korzystne dla kredytobiorców. Zgodnie z postanowieniami TSUE banki nie mogą domagać się od osób posiadających kredyty CHF wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, z kolei kredytobiorcy otrzymali możliwość zwracania się do banków z kolejnymi roszczeniami. Ponadto TSUE dał Frankowiczom […]
Read more

Wyrok TSUE: Frankowicze mogą zawiesić spłatę rat na czas procesu.

  Co za dzień dla frankowiczów! To juz dziś drugi korzystny dla konsumentów wyrok TSUE, bowiem oprócz rozstrzygniecia w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału, Trybunał wypowiedział sie  również w kwestii zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu (sygn. C-287/22) Sprawa oznaczona sygnaturą C-287/22 dotyczy zawieszenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez konkretnych klientów w Getin […]
Read more

3 ważne dla frankowiczów wyroki TSUE w czerwcu

Czerwiec był bardzo intensywnym miesiącem dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich W ciągu tego miesiąca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał aż trzy wyroki, które w pełni poparły Kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane lub denominowane w walucie obcej. Czego dokładnie wspomniane wyroki dotyczyły? W jednym z trzech wyroków, TSUE w dniu 8 czerwca 2023 r., […]
Read more

Wyrok TSUE: Frankowicze wygrywaja z bankami w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału!

Mamy to! Frankowicze mają kolejny powód do radości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu opowiedział sie po ich stronie! TSUE w dniu 15 czerwca 2023 orzekł, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej z powodu nieuczciwych klauzul, bank może otrzymać jedynie zwrot rzeczywiście wypłaconych środków wraz z odsetkami od daty, w której kredytobiorca został wezwany do […]
Read more

Wyrok TSUE z dnia 8. czerwca 2023 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ogłoszony w czwartek, 8 czerwca 2023 roku, ma istotne znaczenie dla wielu Kredytobiorców oraz sędziów zajmujących się sprawami dotyczącymi kredytów frankowych. Główną treścią tego wyroku jest stwierdzenie, że w przypadku mieszanego kredytu powiązanego z walutą obcą, cel gospodarczy nie może przeważać. TSUE podkreślił, że definicja „konsumenta” zgodnie z dyrektywą dotyczącą […]
Read more

Wygrana frankowiczów z mBank SA

Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2008 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w maju 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci […]
Read more

Wygrana frankowiczów z BOŚ SA

Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą we wrześniu 2008 r. z BOŚ SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w lipcu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. […]
Read more