Suma bilansowa

Listopad, 2014

Suma bilansowa – łączna wielkość aktywów podmiotu (równa wielkości pasywów)

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników