Stress Test

Październik, 2014

Stress Test – badanie współczynnika wypłacalności banków, m.in. kapitalizacji. Polega na ustaleniu w jakim procencie kapitały własne banku (gotówka, udział w kapitale) są w stanie pokryć aktywa banku (depozyty klientów, udzielone kredyty, etc), w wyznaczonym przez podmiot testujący dniu.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników