SMI

Październik, 2014

SMI – Swiss Market Index – indeks giełdowy spółek notowanych na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Swiss Exchange). W skład indeksu może wchodzić maksymalnie 30 spółek. Obecnie indeks obejmuje akcje 26 spółek. Obliczany od 30 czerwca 1988 roku. punktów.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników