Rynek niedźwiedzia

Październik, 2014

Rynek niedźwiedzia – rynek, na którym występuje przewaga sprzedających nad kupującymi, co przejawia się spadkiem cen instrumentów.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników