Rynek byka

Październik, 2014

Rynek byka – rynek, na którym występuje przewaga kupujących nad sprzedającymi, co przejawia się wzrostem cen instrumentów.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników